Advocaten

Sarah Schatteman

Mr. Sarah Schatteman is advocaat in België en ingeschreven aan de balie van GENT en DENDERMONDE. (Orde van de Vlaamse balies) Zij baat haar kantoor in persoonlijke naam uit met ondernemingsnummer 0647.435.606.

Mr. Sarah Schatteman studeerde in 2002 cum laude af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Gent. Haar derde licentie Rechten, optie Burgerlijk Recht en Strafrecht volgde ze aan de UdG (Universitat de Girona) in Noord-Spanje, in het kader van een Erasmus-uitwisselingsproject.

Gelet op haar interesse voor het strafrechtdomein heeft ze een aanvullende opleiding in de Criminologische Wetenschappen gevolgd aan de Universiteit van Gent, waar ze in 2003 cum laude afstudeerde.

Sinds 1.10.2003 vatte Mr. Schatteman haar stage aan bij Mr. Patrick De Groote, waar ze niet alleen strafrecht in de praktijk leerde kennen, doch tevens een ruime variatie aan rechtstakken, zoals o.m. het burgerlijk recht en familierecht, kreeg voorgeschoteld.

Mr. Schatteman verdiepte zich tevens in het Jeugdrecht, waarvoor ze de Bijzondere Opleiding Jeugdrecht, georganiseerd door de OVB, volgde teneinde minderjarigen als jeugdadvocaat bij te staan.

Vanaf 1 oktober 2006 werd Mr. Schatteman opgenomen op het Tableau, na het volbrengen van de stage. Zij bleef medewerker op het kantoor van Mr. Patrick De Groote, waar zij de meest uiteenlopende dossiers behandelde.

Op 1.07.2009 heeft Mr. Schatteman haar eigen kantoor opgericht, gelegen Burggravenlaan 315, 9000 GENT, tahsn Jan Verspeyenstraat 9, 9000 GENT. Vanaf 1.06.2016 wordt het hoofdkantoor te Wetteren, aan de Laarnesteenweg 85 gehouden en het bijkantoor te Gent, Jan Verspeyenstraat 9.