Voorkeurmateries

Het kantoor is voornamelijk gericht op particulieren. Volgende domeinen vallen binnen het werkingsgebied van het kantoor:

Deze opsomming is niet-limitatief.

Indien een dossier buiten deze rechtsdomeinen valt, zal alsnog naar gepaste bijstand gezocht worden, door eventuele doorverwijzing of samenwerking met externe advocatenkantoren.

Ook dossiers die dienen behandeld te worden buiten het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, komen in aanmerking. Daarbij zal steeds in overleg met de cliënt nagegaan worden of advocaten van de plaatselijke balies hierbij bijstand kunnen verlenen teneinde de cliënt de meest volledige doch ook voordelige bijstand te verlenen.