Tarieven: kosten & erelonen

Advocaten hebben vaak een slechte reputatie aangaande tarifering van kosten en erelonen. Dit hoeft echter niet. Goede afspraken maken goede vrienden.

Schatteman Advocatenkantoor hanteert een duidelijke en transparante berekeningswijze van de kosten enerzijds als de erelonen anderzijds.

Het kantoor zal bij aanvang van een dossier een provisiefactuur overmaken. Naarmate het dossier verder vordert zullen er bijkomende provisies worden opgevraagd teneinde deze te spreiden. Deze werkwijze wordt bij aanvang van het dossier in overleg met de cliënt besproken.

Bij gebrek aan betaling van de provisies binnen een redelijke termijn van 8 dagen, worden de prestaties opgeschort.

Naast advocaatkosten worden cliënten ook vaak geconfronteerd met procedure of gerechtskosten welke betrekking hebben op de eigenlijke procedure voor de rechtbanken en hoven. Het betreft : dagvaardingskosten, rolrechten voor verzoekschriften in eerste aanleg of in hoger beroep, kosten voor aanvraag van attesten, kopijen van strafdossiers, vonnissen, arresten, … Deze procedure of gerechtskosten worden rechtstreeks aan de cliënt overgemaakt ter betaling waardoor ook hier transparant wordt gewerkt.

Kantoorkosten

Erelonen

De Orde van de Vlaamse Balies stelt dat de advocaat zijn erelonen begroot met inachtneming van:

  1. De omvang van de verrichte prestaties,
  2. De belangrijkheid van de zaak,
  3. De specialisatie en de ervaring van de advocaat,
  4. Het bereikte resultaat,
  5. De draagkracht van de cliënt.

In het licht van de voorgaande bepalingen poogt het kantoor ter zake op voorhand concrete en duidelijke afspraken te maken.

Het kantoor hanteert een uurtarief van € 120,00 per uur, waarvan volgens de hoger aangehaalde criteria kan worden afgeweken.

Alle prestaties verricht na 1.01.2014 vallen onder het Btw-regime, waardoor er een Btw heffing van 21% zal worden aangerekend.